×

Hovedopptaket.

Vi holder nå på med hovedopptaket, med oppstart for nye barn fra 1.8.21.Vi har fortsatt en ledig plass under 3 år, etter at 1. og 2. runde med tildeling av plasser er gjennomført.

Pga av redusert søknad til barnehagene i Kongsberg generelt, har vi redusert antall plasser. Vi vil fra høsten 2021 ha 6 færre plasser, i hovedsak over 3 år. Nye søkere er velkommen til å søke, også etter fristen for hovedopptaket som gikk ut 1.3.21.