×

Styret

Årsmøtet 11.4.19 er avholdt.

Styre for periode 19-20 er:

  • Styreleder Anne Elisabeth Steinsholt, på valg 2020
  • Mads Strand Sætervik og Wenche Kvernstuen på valg 2020
  • Tone Odden, og Tor Berg er valgt av de ansatte fra Fagforbundet, fortsetter