×

Styret

Årsmøtet 2022 er gjennomført.

Styre for periode 22- 23 er:

  • Styreleder Anne Elisabeth Steinsholt, 
  • Styremedlemmer er Runi Huse, Vegar Ulleberg og  Tor Berg, som er valgt av de ansatte fra Fagforbundet.