×

Styret

Årsmøtet i 2023 er gjennomført.

Eierstyret for periode 23-25 er:

  • Styreleder Vegard Ulleberg 
  • Styremedlemmer er Runi Huse, Jens-Boye Hauge, Siri Christina Eide og Tor Berg.Tor Berg er valgt av de ansatte.