×

Drømmer

  • Vi vil framstå som offensive, nytenkende og faglig bevisste
  • Vi vil alltid jobbe med å bli en bedre utgave av oss selv
  • Vi skal ha fravær på mindre enn 4%
  • Vi skal ha stabilitet i personalet og lite turnover
  • Vi vil prøve ut nye arbeidsmåter, men forkaster ikke gode gamle grep som vi vet er positive for barnas læringsmiljø
  • Originalitet og særpreg er typisk for oss
Hos oss er alle helt perfekte selv om vi fra tid til annen glemmer, surrer og roter litt, og det er fordi vi bare er mennesker.