×

Omsorg

Omsorg for den andre forstått som nestekjærlighet er fundamentalt for det menneskelige liv (Mortensen)

OMSORG ER:

 • TRIVSEL
 • KJÆRLIGHET
 • OMTANKE
 • BRY SEG OM
 • ENGASJEMENT
 • RESPEKT
 • TILLITT
 • BARMHJERTIGHET
 • SOLIDARITET
 • ÅPNE BUDSKAP
 • HÅP
(Else Foss)