×

Vi er best på

Utviklingsarbeid er å ha fokus på det gyldne eksemplet og repetere det så ofte man klarer. Vi håper at alle foreldre møter åpenhet og respekt. Hvis ikke- må dere si i fra.

  • Vi tar med foreldrene på råd når vi ønsker utvikling og endring i våre arbeidsmåter
  • Vi vil framstå som stabile, kompetente og tilstedeværende voksne
  • Vi opptrer med humor, varme og omtenksomhet når vi møter barn og foreldre
  • Vi er lydhøre, fleksible og imøtekommende når vi snakker med brukerne våre
  • Vi vektlegger aktiviteter som skaper engasjement, glede og energi i sammen med barna
  • Vi arbeider systematisk med struktur slik at barnehagen framstår som ryddig, oversiktlig og med gode sikkerhetsrutiner