×

Inkludering og forebygging

Alle barn har rett til å trives i barnehagen. Mobbing og trakassering skal stanses umiddelbart.

Vi vil hver dag jobbe for at alle barn får hjelp, støtte og muligheter til å leke med andre barn.

Vi vil hver dag jobbe for at barn som snakker stygt til andre, barn el voksne, får tilbakemeldinger om at det ikke er greit.

Vi vil hver dag trøste, støtte og inkludere barn som strever. Barn som strever kan ikke noe for det. Det er de voksnes ansvar å skape gode samspill med barn som ikke mestrer lek og samvær med andre.

Vi vil at alle voksne i barnehagen snakker vennlig til barn, er tydelige og respekterer barnas grenser og integritet.

Vi vil at foreldre har et bevisst forhold til hvordan de arrangerer bursdager. Det bør være et mål at bursdagsfeiringer framstår som inkluderende og oppnåelig for alle barn og foreldre.

Invitasjoner som ikke går til alle barn på gruppa, skal ikke deles ut i barnehagen.

Vær klar over at du som voksen blir sett av dine egne barn, andres barn og andre foreldre. Du kan velge å innta en inkluderende holdning til alle barn og deres foreldre. Da bidrar også du til å forebygge mobbing og ekskludering.